WAT BETEKENT MEDISCHE RETINA

Medische retina is de specialiteit die zich bezighoudt met de studie van netvliesziekten, zoals onder meer de diabetische retinopathie (aantasting door suikerziekte) en leeftijdsgebonden maculadegeneratie.

  • Natte maculadegeneratie ontstaat wanneer abnormale bloedvaten gaan groeien onder de macula. Deze bloedvaten zijn fragiel en lekken bloed en vocht zodat de macula gaat opzwellen, beschadigd wordt en uiteindelijk gaat verlittekenen. Bij de vochtige maculadegeneratie gaat het zicht snel achteruit. Een vroeg teken van vochtige maculadegeneratie is zien golven van rechte lijnen.
  • Bij de droge maculadegeneratie gaan de lichtgevoelige cellen in de macula geleidelijk afbreken zodat traag een vermindering van het centrale zicht optreedt. Dit proces gaat vaak over jaren. Aanvankelijk is het zicht licht gestoord en ervaar je meer licht nodig te hebben om te lezen, geleidelijk worden gezichten moeilijker en zijn er meer leesmoeilijkheden.

ONDERZOEKEN

Om deze aandoeningen te bestuderen wordt naast het onderzoek van het netvlies met behulp van lenzen, vaak gebruik gemaakt van speciale beeldvormingstechnieken, om de structuur van het netvlies en zijn bloedvaten beter zichtbaar te maken.

Fluo-angiografie

Bij deze onderzoeksmethode wordt een speciale kleurstof, fluoresceïne of indocyaninegroen, via een ader in de arm ingespoten. In enkele seconden tijd verplaatst de kleurstof zich via de bloedcirculatie naar de bloedvaten van het oog. Een camera, uitgerust met speciale filters die de kleurstof doen oplichten, fotografeert de weg die de fluoresceïne door het oog volgt. Intraveneuze contraststoffen gedragen zich in een ziek oog duidelijk anders dan in een gezond oog. Zij kunnen zeer gemakkelijk afwijkingen van de bloedvaten in het licht stellen evenals afwijkingen in de retinale structuren.


 

OCT

Bijkomende informatie wordt verkregen door middel van de Oculaire Coherentie Tomografie (OCT). De OCT is een recent geïntroduceerde techniek die toelaat om het netvlies zeer gedetailleerd in beeld te brengen. In de dagelijkse praktijk is die techniek inmiddels zeer waardevol gebleken. Op grond van metingen met de OCT kunnen vaak belangrijke beslissingen genomen worden over de behandeling van patiënten met netvliesaandoeningen.

BEHANDELINGEN

Intravitreale injecties

Een intravitreale injectie is een injectie waarbij een zeer geringe hoeveelheid geneesmiddel in het glasachtig lichaam van het oog wordt gespoten.

Intravitreale injecties worden onder andere toegepast bij bepaalde vormen van diabetische retinopathie, leeftijdsgebonden maculadegeneratie, ontstekingsvocht onder het netvlies (macula- oedeem) of bij een vaatafsluiting. Er kunnen ontstekingsremmers (corticosteroïden) of vaatgroeiremmers (anti-VEGF) worden ingespoten afhankelijk van de aandoening.

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden en een lokale verdoving. Dit gebeurt door middel van verdovende oogdruppels. Daarna wordt het oog ontsmet met een desinfecterende druppel. Het hoofd wordt afgedekt met een steriele doek. Door een venster in deze doek wordt een klemmetje tussen de oogleden geplaatst om het oog open te houden, daarna wordt de injectie toegediend in het oog.

Na de injectie wordt u oog gecontroleerd en als alles goed is, mag u naar huis. Soms moet er nog even gewacht worden omdat de oogdruk nog verhoogd is. Na de behandeling kunt u door het ingespoten geneesmiddel vlekken zien, deze verdwijnen binnen enkele dagen.


Argon laser

Lasercoagulatie wordt gebruikt om de ingroeiende slechte bloedvaatjes te vernietigen. Slechts een klein percentage van patiënten kan met deze techniek geholpen worden, namelijk enkel deze waarbij de bloedvaatjes zich ontwikkeld hebben weg van het centrum van de macula. Het risico voor herval
nadien blijft hoog.


PDT (Fotodynamische lasertherapie)

Een medicatie, genaamd Visudyne wordt ingespoten in je arm. De stof bereikt de slechte bloedvaatjes in je macula en je macula wordt aansluitend beschenen met zacht laserlicht gedurende een 80-tal seconden. Het licht activeert de medicatie en de slechte bloedvaatjes worden gedicht. Fotodynamische therapie vertraagt het gezichtsverlies bij LMD. Het kan het proces van gezichtsvermindering niet stoppen en het kan het zicht niet verbeteren. De resultaten van de behandeling zijn vaak tijdelijk. Herbehandeling is vaak nodig.

 

Uw specialist

Dr. Deghislage
Dr. Lodewijks