Introductie Captiv8

Captiv8 is een animatieprogramma dat zowel de anatomie van het oog, de diverse onderzoeksmethoden, de verschillende ziektebeelden en de behandelingsmethoden via nederlandstalige animatiebeelden verduidelijkt. De oogartsen kunnen hiervan gebruik maken als extra informatiekanaal om zo de patiënt goed te informeren.

Tevens kunnen de gebruikte animaties digitaal naar de patiënt worden verstuurd via mail zodat deze ze thuis rustig kan herbekijken.