Hoge oogdruk en glaucoom

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een chronische oogaandoening, die het gevolg is van een te hoge druk in de ogen, die schade veroorzaakt aan de oogzenuw. Als de afvoer van vocht minder goed werkt, neemt de druk in je oog toe. Omdat je glaucoom meestal zelf niet voelt, is het belangrijk om vanaf de leeftijd van 45 à 50 jaar de oogdruk regelmatig te laten meten. Als er glaucoom in de familie voorkomt, raden wij nazicht vanaf 40 jaar aan.

Symptomen van glaucoom
Chronische glaucoom
  • Langzamerhand neemt het gezichtsveld af.
  • Bij verdere achteruitgang neemt ook het scherptezicht af.
  • Er ontstaan blinde vlekken in je gezichtsveld, vaak zonder dat je het initieel zelf echt doorhebt.
Acuut glaucoom
  • Je ogen worden pijnlijk, rood en dof.
  • Het zicht wordt wazig.
  • Je ervaart hoofdpijn, misselijkheid en braken.

Behandeling van glaucoom

Het is belangrijk om regelmatig je oogdruk te laten meten door je oogarts, evenals een onderzoek van de oogzenuw te laten doen, zodat glaucoom tijdig kan opgespoord worden. Bij symptomen van glaucoom is het belangrijk om snel actie te ondernemen, want de schade die aan de zenuwcellen is toegebracht, kan niet meer hersteld worden. Bij de behandeling ligt de nadruk op het verlagen van de oogdruk. Dit kan gebeuren door een laserbehandeling, oogdruppels of, in uitzonderlijke gevallen, een oogoperatie.

De behandeling van glaucoom is erop gericht om de oogdruk blijvend te verlagen. Glaucoom is helaas niet te genezen en reeds ontstane schade is ook niet te herstellen. Daarom is het belangrijk dat glaucoom tijdig vastgesteld wordt, zodat het gepast kan behandeld worden. Regelmatige controles zijn dan ook belangrijk.

Welke behandelingen bieden we aan?

  • SLT-laserbehandeling

Volgens de Europese glaucoom richtlijnen vormt de ‘Selectieve Laser Trabeculoplastie’ of SLT-behandeling de eerste keuze om glaucoom te behandelen. Met deze laser wordt via korte pulsen het afvoersysteem van je oogvocht wijder gemaakt, zodat het vocht beter kan afgevoerd worden en je oogdruk verlaagt. Deze laserbehandeling is pijnloos en moet meestal na 3 tot 5 jaar herhaald worden. Deze behandeling heeft niet bij iedereen het gewenste effect.

  • Oogdruppels

Wie geen laser verdraagt of er weinig op reageert, wordt behandeld met oogdruppels om de oogdruk stabiel te houden. Deze oogdruppels zijn erop gericht om de aanmaak van kamervocht te verlagen of de afvoer van dit kamervocht te verbeteren. Afhankelijk van het soort druppels dat je oogarts voorschrijft, moeten ze één of twee keer per dag ingedruppeld worden.

  • Micro-stent

Bij deze chirurgische ingreep onder lokale verdoving wordt een nieuwe afvoer gecreëerd om de oogdruk te verlagen. Deze nieuwe afvoer wordt gevormd door een buisje met een dikte van een paardenhaar, een micro-stent.

  • Glaucoomoperatie (Trabeculectomie)

Bij deze ingreep onder lokale verdoving wordt er een kleine opening gemaakt in het oogwit, zodat het oogvocht kan weglekken. Hierdoor zal de oogdruk drastisch dalen.

Hoeveel kost een glaucoombehandeling?

De prijs voor deze behandeling varieert en is afhankelijk van de gekozen aanpak en de ernst van glaucoom. Tijdens de consultatie geven we je inzicht in de kosten voor jouw specifieke behandeling. Deze behandeling valt onder de ziekteverzekering.